Roco H0e ombouw 

naar klokankermotor

Wat je nodig hebt voor de Tramfabriek conversieset

- Een diesellocomotief van Roco, type industrieel.

- Een kleine, platte schroevendraaier

- Tweecomponentenlijm

- Soldeerbout

KASTENLOK INDEX

Conversion Roco H0e

to coreless motor

What you need for conversion set

- Diesel locomotive by Roco, industrial type

- Small flat screwdriver

- Epoxy glue

- Soldering iron

1

1

Kap losmaken

Aan beide zijkanten zit de kap met een palletje van het onderstel vast (A). Druk aan beide kanten het onderstel naar binnen (B) en trek de kap omhoog.

Remove plastic cover

On both sides the whole top part of the tram is held on the bottom part with a tab on each side (A). Squeeze the bottom skirts (B) and lift the top part up.

2

2

Onderdelen verwijderen

Haal de motor en de kardanonderdelen van de aandrijving af. De motor zit geklemd tussen de twee grijzen tabjes en is makkelijk te verwijderen.

Remove parts

Remove all parts pictured. The motor is squeezed between the two grey tabs and is simple to remove.

3

3

LET OP: Op de volgende, onderstaande plaatjes ontbreken de inductors en condensator. Volg dit voorbeeld niet, maar laat die onderdelen op hun plaats.

PLEASE NOTE: In the following pictures below, the inductors have been removed. Don’t follow this example, leave the inductors and capacitor in place. 

Inductors en condensator

Let op: soldeer de inductors (A) en condensator (B) niet los. Soldeer de draden van de motor aan de punten aangegeven met de rode pijlen. Voor de duidelijkheid, de inductors zijn géén weerstanden.

Inductors and capacitor

For optimal performance, leave the inductors (A) and the capacitor (B) in place. Solder the wires of the motor to the point indicated with the red arrows.

4

4

Pas het adapterplaatje

Het blokje zou perfect en onbeweeglijk vast moeten komen te zitten. Kijk naar de kenmerken op de tekening rechts wat de voorkant is.

Test fit the adapter plate

The adapter plate should fit perfectly and firm. Please watch carefully at the drawing at the right to find out what is the front side.

5

5

Plak de motor

VERWIJDER het adapterplaatje uit de houder en smeer een laagje twee componentenlijm op de bodem. Het rode draadje komt aan de rechterkant van de vooruitrijrichting. Lijn de achterkant van de motor uit met het adapterplaatje. Check aan de onderkant, in het vierkante gat, of er geen lijm tussendoor loopt. Dat gat zit er namelijk om ruimte te maken voor de twee kleine opstaande randjes in de houder.

Glue the motor

First REMOVE the adapter plate from the holder and put some epoxy glue on the inside, where the motor will be placed. The red wire will be at the right side in the forward direction of travel.  Align the end of the motor with the end of the adapter plate. Check on the bottom if there is no glue sliding through, as the square hole needs to be clear from glue. In the holder there are two small tabs sticking up, they will go into that square hole.

6

6

Soldeer de draadjes

Laat de draadjes onder de motorhouder doorlopen en soldeer ze aan de contactpunten. Plaats het radio ontstoringselement als je wilt.

Solder the motor wires 

Run the wire under the holder plate. Place the radio interference component, if desired.

7

7

In elkaar zetten

Plaats het kapje over de wormwiel en test de aandrijving. Snij/knip het siliconen buisje op maat als het te lang is.

Put together

Place the worm wheel cover back and test the drive. Cut the silicone tube a bit if it is too long.

8

8

Digitaal

Achterin is er nu plaats voor een decoder. Decoders van Zimo of Lenz Silver+ Mini/Gold+ Mini passen hier perfect en functioneren ook zeer goed met de motor. CV instellingen voor digitaal bedrijf vindt u hier.

Digital

In the back there is place for a decoder.  Decoders by Zimo or Lenz Silver+ Mini/Gold+ Mini fit here perfectly and will combine very well with the motor. CV settings for digital use are listed here.