KASTENLOK INDEX

DM40 rijtuig nu ook voor H0m verkrijgbaar

DM40 carriage now available for H0m

21 DEC 2016

De Tramfabriek biedt al een tijd lang het rijtuig van de Welsh Highland Railway ‘Bro Madogh Eisteddfod’ aan, als model vooral bekend onder de naam ‘DM40’ (artikelnummer van de fabrikant Parkside Dundas). Dit is een fraai plastic bouwpakket met details aan buiten- en binnenkant, gevormd dak, luchtcilinders en vacuumrem. Tot nu toe was dit alleen voor de 9 mm spoorbreedte (OO9/H0e) verkrijgbaar.


Na een lange weg van proberen en onderzoeken, om precies te krijgen wat ik wilde, kan ik nu eindelijk een H0m draaistel voor dit mooie rijtuig aanbieden. Het is een Métallurgique draaistel, dat tevens gaat worden toegepast op het aankomende TNHT/NZH rijtuig.  Het draaistel ziet er niet alleen goed uit, ik heb het zo ontwikkeld dat het ook nog flexibel en praktisch is.  De koppeling is los van het draaistel en heeft het verschillende centreergaatjes, waardoor je de afstand van de koppelhaak naar wens kan aanpassen. Het draaistel zal ook in een set ook los verkrijgbaar zijn.

21 DEC 2016

Already for a while now Tramfabriek is offering the "Bro Madog Eisteddfod" bogie coach built by the Welsh Highland Railway for H0e/OO9.  As model is more know under ‘DM40’ (the article number of producer Parkside Dundas). It’s a fine plastic kit with details on the out- and inside, moulded roof, air cylinders, and air brake pipes. Until now, this was only for 9mm gauge available.


After a long time of trying and researching, to get exactly what I wanted, I finally can offer a H0m bogie for this lovely carriage. It’s a Métallurgique bogie, that also will be used for the upcoming TNHT/NZH carriage. The bogie not only looks good, I developed it this way that it’s flexible and practical. The coupling is separate from the bogie and has several centre holes. This way you can set the distance of the coupling hook for any other carriage. The bogie will also be available separately in a set of two.

De bovenrand van een zijde is het enige fijne onderdeel dat gesoldeerd of geplakt moet worden, de drie onderste stukje hoeven alleen gebogen te worden (op de voorbeeldfoto links heb ik alles gesoldeerd, maar het geverfde exemplaar rechts niet). Daarna kan het geheel op het draaistel geplakt of gesoldeerd worden. Met een 25 Watt soldeerbout en soldeerpasta zit het geheel (bij mij dan) in een half uur in elkaar. 


Voor H0m zijn de wielen die bij de DM40 kit zitten nogal klein, dus de draaistellen worden met 7mm schijfwielen geleverd.


Complete inhoud van de H0m kit:

- Bouwpakket rijtuig

- Etsplaat voor twee draaistellen, inclusief ringetjes om juiste hoogte af te stellen

- 4 assen met 7 mm schijfwielen

- Greenwich koppelingen (vouwkit)


DM40-H0m Bouwpakket rijtuig en twee H0m draaistellen

€35

MET1 Bouwpakket twee draaistellen, 7 mm schijfwielen en Greenwich koppelingen 

€15,00

The bogie is a etched brass kit, where you need to do a bit of soldering. The top edge of  a side is the only fine detail that has to be soldered or glued, the three bottom ones only folded (on the picture at the left, I soldered everything, but on the painted bogie on the right not). Then the assembly can be glued or soldered on the bogie. With a 25 Watt soldering iron and soldering paste it should take about half an hour to get the whole thing together (well, I do). 


Because the wheels with the kit are on the small side for H0m, the bogies come with 7mm disc wheels.


Contents of the H0m kit:

- Kit carriage

- Etch for the two bogies, including rings to adjust the correct height

- 4 axles with 7 mm disc wheels

- Greenwich couplings (folding kit)


DM40-H0m Kit carriage with two H0m bogies

€35

MET1 Kit bogies, 7 mm disc wheels and Greenwich couplings

€15,00